Rozšíření infrastruktury je pro Sdružení mimořádně zajímavé, protože udržitelný hospodářský rozvoj není možný bez efektivních moderních dopravních sítí. Stav dopravní infrastruktury regionu Labe-Odra je důsledkem dlouhodobého rozdělení Evropy a poukazuje na nedostatky přeshraničních spojení. S cílem bojovat proti tomuto jevu sází EU na všechny druhy dopravy. Pro Západní Pomořansko to znamená zejména rozšíření železniční trasy Štětín – Berlín, rozvoj řeky Odry jako vnitrozemské vodní cesty, ale i zlepšení přeshraničních silničních spojení.