O Unie komor Labe/Odra

Zjistěte více

O začátcích Unie komor Labe/Odra

Od dubna 2000 spolupracuje v rámci Sdružení obchodních komor Labe a Odry s 30 obchodními a průmyslovými komorami, řemeslnými komorami a sdruženími pracujícími pro podnikatele (sdružující celkem více než milion firem) v regionech Polska, Německa a České republiky.
Generální sekretariát Sdružení sídlil do konce roku 2020 v Obchodní a průmyslové komoře Východního Braniborska ve Frankfurtu nad Odrou, která je zároveň centrem regionu, na který se Sdružení vztahuje. Prezidentem unie byl Carsten Christ, prezident IHK Ostbrandenburg. Funkci generálního sekretáře organizace zastával generální ředitel IHK Ostbrandenburg Gundolf Schülke.
Severní obchodní komora ve Štětíně převzala povinnosti řídit organizaci, udávat tón její činnosti, stanovovat priority a cíle, jakož i organizovat její práci. V sídle Komory ve Štětíně se nachází také sídlo Sdružení obchodních komor Labe a Odry a jeho sekretariát. Severní obchodní komora bude nyní organizátorem práce sdružení a Štětín bude hlavním místem setkání zástupců Sdružení ze tří členských zemí.

Podívejte se na film
Aktuální stav

Do Sdružení patří

Sdružení jedná s cílem přeshraniční spolupráce regionů Polska, České republiky a Německa, přičemž vystupuje jménem efektivního začlenění zájmů regionálních ekonomik do národních a mezinárodních projektů. Sdružení bylo aktivní při vypracování společné koncepce hospodářského využití řeky Labe a aktivně se zapojili do oslav Roku Odry 2019, přičemž spolu s mnoha partnery Sdružení spojilo různé aktivity na polské a německé straně hranice. Unie působí ve třech oblastech prostřednictvím aktivních výborů zapojených do jejích struktur: v oblasti infrastruktury, cestovního ruchu a pracovní síly, jakož i hospodářského rozvoje.

 • IHK zu Berlin
 • IHK Hamburg
 • IHK zu Leipzig
 • IHK Magdeburg
 • IHK zu Rostock,
 • IHK Dresden
 • IHK Cottbus,
 • IHK Ostbrandenburg Frankfurt (Oder),
 • IHK Neubrandenburg
 • IHK Haale – Dessau,
 • IHK Lüneburg-Wolfsburg
 • IHK Lübeck
 • IHK Potsdam
 • IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum
 • IHK zu Schwerin
 • Verein zur Förderung des Stromgebietes Oder/Havel
 • Severní obchodní komora ve Štětíně,
 • Dolnoslezská obchodní komora ve Vratislavi,
 • Dolnoslezská komora řemesel ve Vratislavi,
 • Velkopolská obchodní a průmyslová komora v Poznani,
 • Polsko-německá obchodní a průmyslová komora ve Varšavě,
 • Západní obchodní a průmyslová komora v Gorzowě
 • Obchodní komora „Slezsko“ v městě Opole,
 • Česko-německá obchodní komora v Praze,
 • Obchodní komora v Liberci,
 • Obchodní komora v Ústí nad Labem
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Čím se zabýváme

Oblasti působení

Za co bojujeme

Nadcházející úkoly

 • Zapojení vodní cesty na řece Odra do transevropské dopravní sítě TEN-T
 • Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy a propojení vodních cest na společných státních hranicích
 • Vytvoření vodní cesty po řece Odra, jako součásti vodního propojení Dunaj-Odra-Labe
 • Společný rozvoj strategií rozvoje cyklostezek a jejich propagace
 • Vodní spojení Berlína a Štětína přes řeku Odra
 • Železniční spojení Štětín – Berlín
 • Železniční spojení Berlín – Piła
 • Železniční spojení Berlín – Świnoujście
Sledujte nás

Spojte se s námi