Brak wykwalifikowanych pracowników jest dużym ryzykiem dla konkurencyjności gospodarki. Polska i Czechy, podobnie jak Niemcy, wyróżniają się wysokim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. Widać obecnie, że zainteresowanie znanym w Niemczech dualnym systemem kształcenia (jednoczesna nauka i praca) jest w Polsce i Czechach duże. Należy znaleźć rozwiązania, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zachęcać do wyboru tej ścieżki edukacji i kariery, aby zapełnić wolne miejsca pracy. Centralną rolę odrywa tu współpraca w obszarze edukacji.