All Team

Hanna Mojsiuk

Prezes Unii Izb Łaby i Odry

Ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna więc angażuje się w liczne działania charytatywne, jest inicjatorką wielu wydarzeń w izbie między innymi „Kultury Biznesu” podczas której zbierano fundusze dla potrzebujących. Jest inicjatorką wielu konferencji gospodarczych w ramach Północnej Izby Gospodarczej.…

Carsten Christ

Wiceprezes

52 lata, od 2002 roku dyrektor zarządzający Mayer Kanalmanagement GmbH w Rüdersdorf, a od 2019 roku również dyrektor zarządzający Krüger Wasserhochdrucktechnik GmbH w Neuenhagen. Żonaty, 2 synów, mieszka w Woltersdorf (Niemcy). Od czasu nauki zawodu pracuje w branży odpadów…

Jerzy Korolewicz

członek Prezydium

63 lata. Ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania, marketingu i integracji europejskiej. Na początku lat 80. przewodniczył uczelnianym strukturom Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował w Poznaniu Akademicki Ruch…

Gerard Drynda

Członek Prezydium

Doradca Podatkowy, Inżynier Budownictwa z uprawnieniami, mgr inż Melioracji Wodnych – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ukończył studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Członek Izby Gospodarczej Śląsk z Opola od !993 roku, pełniący wiele funkcji w…

Piotr Wolny

Sekretarz Generalny

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność zarządzanie i rozliczanie projektów, ekonomia; Studia podyplomowe – Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – „Zarządzanie projektami”; Ekspert w zespole nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w…

Jens Krause

Komisja ds. Infrastruktury

Andre Rummel

Komisja ds. Turystyki