członek Prezydium

63 lata. Ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania, marketingu i integracji europejskiej. Na początku lat 80. przewodniczył uczelnianym strukturom Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował w Poznaniu Akademicki Ruch Oporu. W latach 1985–1992 pracował zawodowo w Zakładach Włókien Chemicznych Stilon w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego rady pracowniczej i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

Od 1992 do 1995 pełnił funkcję wicewojewody gorzowskiego. W drugiej połowie lat 90. organizował i do 2002 zajmował stanowisko prezesa zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jednocześnie w latach 1998–2002 był radnym sejmiku lubuskiego I kadencji.
W 2003 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki prawa handlowego. W 1995 objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Fundacji na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej. Był wiceprezydentem Zachodniej Izby Gospodarczej, a od 2005 roku pełni funkcję prezesa zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyróżniony wieloma nagrodami regionalnymi i odznaczeniami państwowymi, w tym: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim (2010) i Oficerskim (2022) Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.