O Unii Izb Łaby i Odry

Dowiedz się więcej

O początkach
Unii Izb Łaby i Odry

Od kwietnia 2000 roku 30 izb handlowo-przemysłowych, izb rzemieślniczych oraz stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorców (zrzeszających wspólnie ponad milion firm) współpracuje w ramach Unii Izb Łaby i Odry obejmującej regiony Polski, Niemiec i Czech.

Do końca 2020 roku Sekretariat Generalny Unii znajdował się przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą, będącym jednocześnie centrum regionu, który obejmuje Unia. Prezesem Unii był Carsten Christ, Prezes IHK Ostbrandenburg. Natomiast funkcję Sekretarza Generalnego organizacji pełnił Dyrektor generalny IHK Ostbrandenburg, Gundolf Schülke.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie przejęła obowiązki kierowania organizacją, nadawania tonu jej działaniom, wyznaczania priorytetów i celów, a także organizowania jej prac. W siedzibie PIG w Szczecinie znajduje się również siedziba Unii Izb Łaby i Odry oraz jej sekretariat. To Północna Izba Gospodarcza będzie teraz organizatorem prac unii, a Szczecin głównym miejscem spotkań przedstawicieli Izb z trzech krajów członkowskich.

Obejrzyj film
Aktualny stan

Do Unii należą

Unia działa na rzecz ponadgranicznej współpracy regionów Polski, Czech i Niemiec oraz skutecznego włączania interesów regionalnych gospodarek w krajowe i międzynarodowe projekty. Unia działała m.in. na rzecz opracowania wspólnej koncepcji dotyczącej gospodarczego wykorzystania Łaby i aktywnie uczestniczyła w obchodach Roku Odry 2019, włączając się, wspólnie z wieloma partnerami, w rozmaite działania po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Unia działa na trzech obszarach, poprzez zaangażowane w jej strukturach aktywne komitety: Infrastruktury, Turystyki oraz Siły roboczej i rozwoju gospodarczego.

 • IHK zu Berlin
 • IHK Hamburg
 • IHK zu Leipzig
 • IHK Magdeburg
 • IHK zu Rostock,
 • IHK Dresden
 • IHK Cottbus,
 • IHK Ostbrandenburg Frankfurt (Oder),
 • IHK Neubrandenburg
 • IHK Haale – Dessau,
 • IHK Lüneburg-Wolfsburg
 • IHK Lübeck
 • IHK Potsdam
 • IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum
 • IHK zu Schwerin
 • Verein zur Förderung des Stromgebietes Oder/Havel
 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu,
 • Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu,
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemyslowo-Handlowa w Warszawie,
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie
 • Izba Gospodarcza „Śląsk” w Opolu,
 • Czesko-Niemiecka Izba Gospodarcza w Pradze,
 • Izba Gospodarcza w Libercu,
 • Izba Gospodarcza w Usti nad Łabą
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego Ostrawa
Czym się zajmujemy

Obszary działania

O co walczymy

Najbliższe zadania

 • Włączenie drogi wodnej na Odrze do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
 • Rozwój śródlądowego transportu wodnego oraz połączenie dróg wodnych na wspólnych granicach państwowych
 • Utworzenie Odrzańskiej Drogi Wodnej w ramach połączenia wodnego Dunaj-Odra-Łaba
 • Wspólne opracowywanie strategii rozwoju ścieżek rowerowych oraz ich promocja
 • Połączenie Berlina i Szczecina drogą wodną przez Odrę
 • Połączenie kolejowe Szczecin – Berlin
 • Połączenie kolejowe Berlin – Piła
 • Połączenie kolejowe Berlin – Świnoujście
Śledź nas

Połącz się z nami