Sekretarz Generalny

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność zarządzanie i rozliczanie projektów, ekonomia; Studia podyplomowe – Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – „Zarządzanie projektami”;

Ekspert w zespole nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie; Wykładowca PWSZ w Pile, WSB w Toruniu, WSG w Bydgoszczy;
Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie;

Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie; Dyrektor Izby Gospodarczej w Pile; Inspektor w Wydziale Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Specjalista ds. funduszy europejskich na Uniwersytecie Szczecińskim; Inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponad 12 lat doświadczenia w pozyskiwaniu, realizacji, koordynowaniu, rozliczaniu i kontroli projektów UE.