Cestovní ruch je jedním z nejdůležitějších faktorů ekonomického rozvoje regionu Labe-Odra, který nabízí řadu atraktivních pracovních míst. Subjekty z odvětví cestovního ruchu významně přispívají ke zvyšování kvality života v regionech a posilují vazbu obyvatel na tyto oblasti. Dobrým příkladem možných předsevzetí je společný potenciál vodního a kulturního turismu, jakož i pozitivní zkušenosti z fungování cyklostezek podél řek Labe a Odry.