Člen předsednictva

Daňový poradce, licencovaný stavební inženýr, MSc v oboru rekultivace vod – Zemědělská univerzita v Krakově, absolvoval postgraduální studium v ​​oboru Účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Katovicích.

Člen Slezské hospodářské komory z Opole od roku !993, vykonává mnoho funkcí v jejích strukturách. Většinou viceprezident. Od roku 1991 podnikatel.

Od roku 1994 vede účetní kancelář a Kancelář daňového poradce, která

usazuje a radí firmám především z Horního Slezska, Opole, ale také z Malopolska a Velkopolska.

Věk 61, ženatý, jeden syn.