Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců je velkým rizikem pro konkurenceschopnost ekonomiky. Polsko a Česká republika, podobně jako Německo, se vyznačují vysokým procentem lidí s vyšším vzděláním. Momentálně je vidět, že o systém duálního vzdělávání (simultánní studium a práce), který známý v Německu, je vysoký zájem také v Polsku a České republice. Je třeba najít řešení, jak mohou společnosti podpořit tento druh vzdělávání a kariérní postup při obsazování volných pracovních míst. Ústřední roli zde hraje spolupráce v oblasti vzdělávání.